VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Přestože se společnost BENTELER Distribution International GmbH bude snažit na této webové stránce poskytovat přesné, aktuální a úplné informace, neposkytuje společnost BENTELER Distribution International GmbH žádnou záruku, že jsou informace uvedené na této webové stránce, včetně přímo nebo nepřímo použitých hypertextových odkazů, přesné, úplné nebo aktuální. Společnost BENTELER Distribution International GmbH může informace na této webové stránce měnit kdykoli bez předchozího upozornění a nepřijímá žádnou odpovědnost za aktualizaci uvedených informací. Poskytnuté hypertextové odkazy jsou pouze informativní, uvedení odkazu na webové stránky třetí strany neznamená, že společnost BENTELER Distribution International GmbH s jeho obsahem souhlasí. Společnost BENTELER Distribution International GmbH není odpovědná za obsah jakéhokoli odkazovaného webu ani za žádné odkazy obsažené na odkazované webové stránce.

Obsah této webové stránky je chráněn autorským zákonem. Pro své vlastní nekomerční použití ale můžete materiály z jednotlivých částí webové stránky stahovat a tisknout. Jakékoli jiné kopírování, další distribuce, přenos nebo publikace jakéhokoli staženého materiálu je bez písemného souhlasu společnosti BENTELER Distribution International GmbH přísně zakázáno. Souhlasíte, že žádnou část materiálů stažených z této stránky nebudete měnit ani odstraňovat. Společnost BENTELER Distribution International GmbH není za žádných okolností odpovědná za zvláštní, nepřímé, následné nebo jakékoli jiné škody vyplývající z nemožnosti používat data nebo výhody v souvislosti se smluvní, nedbalostní nebo jakoukoli jinou činností konanou v návaznosti na použití dokumentů, služeb nebo informací dostupných na této webové stránce.

VYDÁNO

BENTELER Distribution International GmbH
Heltorfer Straße 1
40472 Düsseldorf
Německo

Telefon: +49 211 31114 0
E-mail: distribution.international@benteler.com

BENTELER Distribution International GmbH, Düsseldorf, Německo
Obchodní rejstřík Düsseldorf (HRB 65758)
DIČ: DE 812 866 606

EDITOVÁNO

BENTELER Distribution International GmbH
Heltorfer Straße 1
40472 Düsseldorf
Německo

Telefon: +49 211 31114 0
E-mail: distribution.international@benteler.com
Internetová agentura: sitegeist media solutions GmbH, Hamburg
© Copyright 2013, BENTELER Distribution GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35808.
IČO: 629 178 46
DIČ: CZ62917846