Informace k ochraně osobních údajů

Shromažďování, zpracování a použití informací

Při vstupu na naši webovou stránku budou za účelem zlepšení naší internetové prezentace shromažďovány následující statistické informace:

• počet návštěvníků jednotlivých webových stránek 
• typ procesoru a prohlížeče použitého k přístupu
• poskytovatel připojení k internetu, datum a čas přístupu

Skupina BENTELER používá aplikaci Google Analytics (webovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“) pro vyhodnocení používání této webové stránky. O Vaší aktivitě na webových stránkách jsou pro společnost  BENTELER vypracovány souhrnné zprávy, aby bylo možné internetové služby nastavit podle Vašich potřeb.

Google Analytics využívá tzv. "cookies", textové soubory, které jsou uloženy na Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho užívání této webové stránky. Informace vygenerované souborem cookie o užívání této webové stránky jsou obvykle přeneseny na server společnosti Google v USA a zde uloženy.

Na základě požadavku provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace k vyhodnocení Vašeho používání stránky, vytváření zpráv o aktivitě na webové stránce a aby poskytl provozovateli webové stránky další služby, související s používáním webové stránky a internetu.

Ochrana Vašich osobních údajů

Pro zajištění ochrany Vašich osobních údajů bude na této webové stránce aktivována anonymizace IP adresy pro Google Analytics, tudíž nemůže být vytvořeno žádné propojení ke konkrétnímu uživateli. Při aktivované anonymizaci IP adresy bude Vaše IP adresa ze strany společnosti Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena, dříve než bude předána na server.
Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. IP adresa předaná v rámci Google Analytics z Vašeho prohlížeče nebude spojena s jinými daty Google.

Budeme-li mít k dispozici více osobní dat o uživatelích našich webových stránek, nebudeme je slučovat s daty pro sledování webových stránek nebo s jinými neosobními údaji.

Nesouhlas se sledováním analýzy webové stránky (odstoupení)

Pomocí nastavení Vašeho prohlížeče můžete zabránit ukládání všech cookies. Dovolujeme si Vás ale upozornit, že v tomto případě nemusíte být schopni plně používat všechny funkce této a dalších webových stránek. Zároveň můžete také zabránit přenosu dat generovaných souborem cookie a vztahujících se k Vašemu používání webové stránky (včetně Vaší IP adresy) do společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google tím, že si stáhnete a naistalujete prohlížeč, který je k dispozici na: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Použití reklamních funkcí Google Analytics

Na této webové stránce jsou, kromě standardní konfigurace Google Analytics, nastaveny také funkce Google Analytics, které podporují zájmově orientovanou reklamu a reklamu založenou na surfování uživatelů. Google Analytics zde používá cookie třetích stran od DoubleClick k vyhodnocení dat o surfování uživatelů na různých webových stránkách. Pomocí těchto dat mohou být ovlivněny statistické výkazy o demografii a zájmových oblastech uživatelů webových stránek.

Výslovně si Vás dovolujeme upozornit na to, že nejsme schopni propojit jakékoliv údaje o jednotlivých uživatelích a statistické údaje, které používáme, nelze vysledovat ke konkrétním uživatelům.

Některým z návštěvníků našich webových stránek se po jejich návštěvě zobrazí naše reklama na jiných webových stránkách. Tento typ reklamy se nazývá remarketing nebo retargeting. Máte-li výhrady k umístění těchto reklam, doporučujeme Vám použít jednu z výše uvedených možností pro deaktivaci sledování webových stránek prostřednictvím webové stránky uživatelů. Google nabízí možnost samostatně řídit cookies pro nastavení vlastní reklamní priority: http://www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads/.

Zabezpečení

Skupina BENTELER využívá technické a organizační opatření za účelem ochrany poskytnutých osobních dat uložených u společnosti vůči náhodné nebo úmyslné manipulaci neautorizovanými osobami. Naše bezpečnostní opatření jsou pravidelně aktualizována v souladu s technickým vývojem.

Osobní údaje

Osobní údaje budou skupinou BENTELER uloženy a použity pouze v případě, že je nám poskytnete. Vezměte prosím na vědomí, že nejsme schopni garantovat důvěrnost citlivých, osobních dat, která nám zašlete v nezašifrovaném e-mailu nebo prostřednictvím internetového připojení zajišťovaného třetí stranou.

Zpracování údajů třetí stranou

Skupina BENTELER využívá služeb externího partnera v oblasti zpracování dat. BENTELER vyžaduje od těchto společností, aby při zpracování byly osobní údaje využity účelně a byla zajištěna přiměřená ochrana údajů v souladu s platnými předpisy na ochranu údajů.

Právo na informace

Podle platných zákonných opatření Vám skupina BENTELER poskytne písemně informaci, zda a jaké Vaše osobní údaje jsou u nás uloženy. Pokud budou i přes naši snahu uloženy nesprávné osobní údaje, zajistíme na základě Vaši žádosti jejich změnu, zablokování nebo odstranění.

Otázky a podněty k ochraně údajů

S jakýmikoli otázkami ohledně zpracování Vašich osobních dat se můžete obrátit na pracovníka zodpovědného za ochranu dat v rámci BENTELER Deutschland GmbH, 33102 Paderborn, nebo zašlete e-mail na: datenschutz@benteler.com