BENTELER DISTRIBUTION. VÁŠ PARTNER PRO ŘEŠENÍ LOGISTICKÝCH VÝZEV.

Logistics by BENTELER Distribution

V dnešní době je rychlost jedním z rozhodujících faktorů ekonomického úspěchu. Efektivní a plynule běžící procesy jsou pak nezbytností.

Společnost BENTELER Distribution využívá moderní automatizované skladové technologie a balicí systémy. Kromě toho pravidelně ověřujeme efektivitu našich vnitřních procesů a nepřetržitě pracujeme na zkrácení doby, která uplyne mezi přijetím objednávky a expedicí zboží.


ZBOŽÍ DORUČÍME PŘÍMO NA VAŠI VÝROBNÍ LINKU. NA SKLADĚ BUDETE MÍT MÉNĚ MATERIÁLU.

Díky konceptům synchronizující výrobu s dodávkami materiálu, jako např. Just-inTime (JIT), Just-in-Sequence (JIS), Kaban nebo expresní dodávky, zajistíme plynulý průběh Vaší výroby. Tím se sníží množství materiálu na Vašem skladě a uvolní se Váš kapitál. 

Rádi také splníme požadavky našich zákazníků ohledně značení a balení produktů.


OUTSOURCUJTE ŘÍZENÍ TOKU MATERIÁLU. SOUČASNĚ SE TÍM ZBAVTE SOUVISEJÍCÍCH RIZIK.

Na vyžádání dokážeme provozovat integrované konsignační sklady ve výrobních závodech našich zákazníků a postaráme se o řízení zásob. Využijte vysokou úroveň naší odbornosti, snižte své investiční náklady a spolu s nimi také související rizika.