BMB OCEL je plně integrována do společnosti BENTELER Distribution Czech Republic

V roce 2013 se společnost BMB OCEL s.r.o., se sídlem v Ostravě, v rámci akvizice spojila se společností BENTELER Distribution. Dovolujeme si Vás tímto informovat o dokončení plánované fúze.


S účinností od 1. května 2017 se obchodní společnost BMB OCEL s.r.o., se sídlem Daliborova 432/3, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 253 56 194, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložce 14881, jako společnost zanikající, sloučí s obchodní společností Benteler Distribution Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Průmyslová 1666, 263 01, Dobříš, IČ: 629 17 846, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 35808, jako společností nástupnickou.

Zanikající společnost BMB OCEL ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku zanikne bez likvidace a veškerá práva a povinnosti společnosti BMB OCEL automaticky přejdou na nástupnickou společnost Benteler Distribution Czech Republic.BENTELER Distribution Czech Republic je přední distributor ocelových a nerezových trubek nabízející komplexní služby v oblasti opracování. Firma se specializuje na dodávky do oblasti strojírenství, automobilového průmyslu a energetiky. Produktové portfolio zahrnuje rovněž svařované a bezešvé přesné trubky, jakož i hydraulické trubky.


Zkušenosti společnosti BMB OCEL v distribuci za tepla válcovaných trubek a její silné zastoupení v regionu Moravy dokonale doplňují zaměření společnosti BENTELER Distribution Czech Republic. Obě společnosti spojily své kompetence a odborné znalosti, aby se mohly společně dále rozvíjet a zlepšovat služby pro Vás.


BENTELER Distribution Czech Republic je součástí celosvětové distribuční a logistické sítě divize BENTELER Distribution, se sídlem v Německu, a součástí mezinárodní skupiny BENTELER.


Obchodní zastoupení v Ostravě včetně kontaktních osob zůstává beze změny. Kontaktovat nás můžete i nadále na tel. čísle +420 596 622 461. Upravili jsme pouze formát e-mailových adres – nově: jméno.příjmení@benteler.com.


Více informací o společnosti Benteler Distribution, produktovém portfoliu a ostatních službách naleznete zde


Děkujeme Vám za Vaši důvěru a těšíme se na pokračování naší úspěšné spolupráce.