NÁŠ ZÁVAZEK. MAXIMÁLNÍ KVALITA PRODUKTŮ A SLUŽEB.

Naším hlavním cílem je spokojenost zákazníků. Ve všech oborech činnosti dodáváme vysoce kvalitní produkty a zároveň zajišťujeme dostupnost, včasnost dodání a efektivitu procesů. Zaručujeme tak nejvyšší možnou kvalitu produktů i služeb.

Tento závazek je podpořen zavedeným systémem řízení kvality, který považuje kvalitu nejen za zodpovědnost vůči zákazníkům, ale také dokáže měřit naši vlastní výkonnost a efektivitu. Proto se zavazujeme dodržovat národní i mezinárodní standardy nejen u všech nabízených produktů, ale také v rámci vnitřních a vnějších procesů. Naše pracoviště na celém světě jsou certifikována dle normy DIN EN ISO 9001 a lokálně splňují normy automobilového průmyslu ISO/TS 16949 a normy environmentálního systému řízení DIN EN ISO 14001.


NAŠE ZÁSADY. UDRŽITELNÝ EKONOMICKÝ RŮST.

Společnost BENTELER Distribution si je vědoma svého závazku vůči dodavatelům a zákazníkům, ale myslí také na své zaměstnance a na životní prostředí. Podle našeho chápání se úspěch v oboru činnosti odvíjí nejen od ekonomických čísel, ale hlavně od dlouhodobých zodpovědných rozhodnutí. Skupina BENTELER Distribution vyrostla do dnešní velikosti díky podnikatelskému duchu a dodržování zásad udržitelného ekonomického růstu. 

Obchodních úspěchů jsme dosáhli výhradně díky kvalitě naší práce a při dodržení všech zásad spravedlivé hospodářské soutěže. V otázkách ochrany životního prostředí a našich zaměstnanců se držíme jasně definovaných environmentálních a bezpečnostních cílů.

pdf

ISO9001 - 14001 CERTIFIKÁT
Format: pdf | Filesize: 0.36 MB

Download
pdf

SHEQ Policy
Format: pdf | Filesize: 0.03 MB

Download